Ova porodična firma postoji još od 1972 godine kada je Vlado Bašić otac od sadašnjeg vlasnika registrovao privatnu Građevinsku Obrtničku Radnju i izvodio građevinske radove i to najviše stambene objekte i manje poslovne objekte, najviše na lokaciji Zagreba.

Krajem osamdesetih godina većina poslova je izvođena na području Dervente , sve do početka ratnih dešavanja na ovim prostorima.

Odmah nakon ratnih dešavanja na ovim prostorima osnovana je Zanatska Radnja koja je postojala od 1997 do 2005 godine , koja je prerasla u preduzeće Elgrad Inženjering d.o.o.

Preduzeće je izgradilo mnogo stambenih, poslovnih i stambeno-poslovnih objekata, kao i elektroinstalacijama i završnim radovima na uređenju objekata.

Bavimo se i uređenjem prostora oko objekata koristeći i različite prefabrikovane i prirodne materijale.

Razlog za ovakvo dugo vrijeme postojanja ove porodične firme je odanost i odgovoran odnos prema poslu, kao i svim projektima koji se izvode, bez obzira na njihovu veličinu i složenost .

Radnici redovno odlaze na informisanja i predavanja o novim proizvodima glavnih proizvođača građevinskih materijala za naše tržište.

Nabavkom modernije i savremenije opreme i alata , pokušava se održati korak sa novim izazovima u ovoj djelatnosti.

U sadašnjem vremenu ekonomske krize i teškog poslovanja preduzeće uspijeva da održi kontinuitet , a u budućnosti je planiran i veći obim radova kao i veći broj zaposlenih radnika različitih nivoa obrazovanja.