Dobro došli

Ova porodična firma postoji još od 1972 godine kada je Vlado Bašić otac od sadašnjeg vlasnika registrovao privatnu Građevinsku Obrtničku Radnju i izvodio građevinske radove i to najviše stambene objekte i manje poslovne objekte, najviše na lokaciji Zagreba. Krajem osamdesetih godina većina poslova je izvođena na području Dervente , sve